załącznik nr 1

 

REGULAMIN zawodów spinningowych

 Grand Prix Okręgu PZW Białystok 2021 indywidualne z brzegu 

 

Start w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Wędkarski O/Białystok - PKS Barwena z siedzibą w Białystok ul. Traugutta 18 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail i nr telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. Udostępnianie wizerunku w mediach społecznościowych jak i na stronach internetowych administratora.


I.              Organizacja i przebieg zawodów
1. Podlaski Klub Spinningowy Barwena jest organizatorem zawodów z cyklu GP Okręgu PZW Białystok 
2. Zawody rozgrywane są w kategorii indywidualnej.
3. Każde zawody organizowane przez klub mają wyznaczoną osobę/osoby odpowiedzialne za sprawy formalne jak i catering na zawodach.
4. Przed każdymi zawodami występuje całkowity zakaz wędkowania w obrębie sektorów,  zakaz obowiązuje 6 dni poprzedzające zawody /daty określa komunikat zawodów/. 
  4a. mapa sektorów wyznaczona w komunikacie 
  4b. w przypadku braku mapy sektorów obowiązuje zakaz treningu 5km w od miejsca startu w każdym z sektorów. 
5. Startujący w zawodach z cyklu GP muszą mieć uregulowane składki na dany rok w Okręgu PZW Białystok.
6. Startujący w zawodach zobowiązani są do posiadania zezwoleń niezbędnych na danym łowisku.
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania podbieraka, jak i siatki to przetrzymania ryb
8. Brodzenie dozwolone jest do wysokości woderów /organizator ma prawo zniesienie zakazu na wybrane zawody/
9. Starorzecza są dopuszczone do wędkowania zgodnie z regulaminem łowiska
10. Klub może ustalić opłatę startową rozbieżną dla członka klubu a startującemu spoza klubu
11. Startujący w zawodach zobowiązany jest do zachowania ram czasowych wędkowania określonych przed organizatora.
12. Karty startowe należy oddać w określonym czasie sędziemu lub organizatorowi.
13. Wpisanie ryb do karty startowej przez sędziego możliwe jest tylko w wyznaczonym czasie.
14. Dopuszczona jest rejestracja ryby bez obecności sędziego w sektorze na podstawie zdjęcia ryby na miarce dopuszczonej przez organizatora, rejestracja zdjęciem jest dopuszczona tylko  w ostatnich 30 minutach tury w sytuacji kiedy potwierdzenie przez sędziego / zawodnika.
15. Miejsca wyjścia w sektorach określa organizator. 

16. Granice sektorów określa organizator. 
17. Prawo startu maja tylko osoby pełnoletnie
 

II.            Klasyfikacja w sektorze
1.    Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli ((przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze. Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze ) plus 1.
 
III. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.
 
3.    Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 
Do klasyfikacji generalnej zalicza się 7 z 8 tur cyklu GP z najniższą wartością punktów /jedna tura z najwyższą wartością zostaje wykasowana/.


 
ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:
W turze zawodów:
− wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu; 
− przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu; 
− nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie; 
− udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, 
− nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej, 
− łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
W całych zawodach:
− stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów; 
− za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego); 
− przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów; 
− używanie osęki do „lądowania” ryb; 
− używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami. 

− wędkowanie o obrębie sektorów w okresie zakazu treningu wyznaczonego przez organizatora

 

 

Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od określonego dla niej

wymiaru ustalonego przez gospodarza wody.