Załącznik nr. 1

REGULAMIN zawodów GP 2019 organizowanych przez  
Podlaski Klub Spinningowy BARWENA

Start w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Wędkarski O/Białystok - PKS Barwena z siedzibą w Białystok ul. Jurowiecka 33 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail i nr telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. Udostępnianie wizerunku w mediach społecznościowych jak i na stronach internetowych administratora.

I.              Organizacja i przebieg zawodów

 1. Podlaski Klub Spinningowy Barwena jest organizatorem zawodów z cyklu GP Okręgu PZW Białystok 2019.
 2. Zawody rozgrywane są w kategorii indywidualnej.
 3. Każde zawody organizowane przez klub mają wyznaczoną osobę/osoby odpowiedzialne za sprawy formalne jak i catering na zawodach.
 4. Przed każdymi zawodami występuje całkowity zakaz wędkowania w obrębie łowiska, na którym odbywają się zawody, zakaz obowiązuje w trzy dni poprzedzające zawody /daty określa komunikat zawodów/.
 5. Startujący w zawodach z cyklu GP muszą mieć uregulowane składki na dany rok w Okręgu PZW Białystok.
 6. Startujący w zawodach zobowiązani są do posiadania zezwoleń niezbędnych na danym łowisku.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania podbieraka, jak i siatki to przetrzymania ryb
 8. Brodzenie dozwolone jest do wysokości woderów /organizator ma prawo zniesienie zakazu na wybrane zawody/
 9. Starorzecza są dopuszczone do wędkowania zgodnie z regulaminem łowiska
 10. Klub może ustalić opłatę startową rozbieżną dla członka klubu a startującemu spoza klubu
 11. Startujący w zawodach zobowiązany jest do zachowania ram czasowych wędkowania określonych przed organizatora.
 12. Karty startowe należy oddać w określonym czasie sędziemu lub organizatorowi.
 13. Wpisanie ryb do karty startowej przez sędziego możliwe jest tylko w wyznaczonym czasie.
 14. Dopuszczona jest rejestracja ryby bez obecności sędziego w sektorze na podstawie zdjęcia ryby na miarce dopuszczonej przez organizatora, rejestracja zdjęciem jest dopuszczona tylko w sytuacji kiedy potwierdzenie przez sędziego jest niemożliwe w czasie trwania tury.
 15. Miejsca wyjścia w sektorach określa organizator.
 16. Granice sektorów określa organizator.

II.            Klasyfikacja w sektorze

1.    Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli ((przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze. Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze ) plus 1.

 

III. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.

 

3.    Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany.
Do klasyfikacji generalnej zalicza się 5 tur cyklu GP z najniższą wartością punktów /jedna tura z najwyższą wartością zostaje wykasowana/. 

ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:

W turze zawodów:

− wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;
− przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu;
− nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;
− udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,
− nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,
− łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.

W całych zawodach:

− stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
− za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego);
− przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów;
− używanie osęki do „lądowania” ryb;
− używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.
− wędkowanie o obrębie sektorów w okresie zakazu treningu wyznaczonego przez organizatora