załącznik nr 2 

 

Regulamin rozgrywania zawodów z cyklu Grand Prix o/Białystok 2021 z łodzi. 

 

Start w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Wędkarski O/Białystok - PKS Barwena z siedzibą w Białystok ul. Traugutta 18 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail i nr telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. Udostępnianie wizerunku w mediach społecznościowych jak i na stronach internetowych administratora. 


1. Obsada jednostki pływającej składa się z drużyny dwuosobowej (teamu) członków okręgu PZW Białystok 
  1a. Jednorazowo w jednych zawodach w cyklu dopuszcza się wprowadzenie do teamu zawodnika rezerwowego bez straty punktów 
   1b. Zawodnikiem rezerwowy może być członek okręgu PZW Białystok i prawo startu ma tylko raz w cyklu GP.   
    1c. Zawodnik rezerwowy ma prawo startu w teamie w zawodach wyższego szczebla np. MP.

2. Prawo startu w zawodach mają teamy, które zgłosiły uczestnictwo w zawodach i wpłaciły opłatę startową najpóźniej 7 dni przed zawodami. Opłata startowa jest zgodna z ogłoszeniem organizatora
3. Nazwa drużyny może zawierać nazwę podmiotu gospodarczego tylko w przypadku podpisania umowy sponsorskiej trójstronnej z drużyną i klubem Barwena. np. „Team Imago Lures Barwena Podlasie”, „Team Drapieżnik Barwena Podlasie” itd.
4. Klasyfikacja końcowa zawodów z cyklu GP Teamów 2020 zostanie wyznaczona na podstawie 6 rozegranych tur. 

5. Do punktacji w turze zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez Team. Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej team. 
6. Sędzią sektorowym jest zawodnik z innego TEAMu, on wpisuje rybę do karty startowej, podpisuje się w rubryce sędzia i wpisuje godzinę. Zawodnik jest zobowiązany do zrobienia zdjęcia rybie na miarce udostępnionej przez organizatora.  
7. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia zawodów za pomocą aplikacji.
8. Każda drużyna musi mieć widoczną na łódce żółtą kamizelkę odblaskową otrzymaną od organizatora. Dopuszczone jest zawieszenie kamizelki na elementach łodzi pod warunkiem bezproblemowej identyfikacji zawodnika spośród pozostałych jednostek znajdujących się aktualnie na wodzie. 
9. Każdy team musi posiadać siatkę do przetrzymywania ryb minimum 150cm lub odpowiednio przystosowaną bakistę. 

10. Po zakończeniu tury zawodów team zobowiązany jest w określonym czasie (maximum 30 minut) zdać kartę startową sędziemu (miejsce wypłynięcia). O braku możliwości zdania karty kapitan teamu telefonicznie zawiadamia sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. 
11. Zawodnicy z jednego teamu mają prawo pomagać sobie w podbieraniu ryb. 
12. Drużyna ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub spalinowego oraz urządzeń elektronicznych ułatwiających poruszanie się, nawigację, sondowanie.
13. Za bezpieczeństwo na łodzi lub na kajaku odpowiada kapitan danej jednostki. 
14. Organizator nie zapewnia środków pływających. Niezbędne wyposażenie łodzi zawodnicy zapewniają we własnym zakresie. 
15. Jednostki pływające zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie. 
16. Miejsce wypłynięcia określa organizator w komunikacie dot. danej edycji zawodów.
17. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny. 
18. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi łodziami powinny wynosić 50 metrów. 
19. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych, dryfujących jak też poruszających się za pomocą silnika elektrycznego wyłączając metodę trolingową, czyli ciągnięcie przynęty za łodzią.
20.  Przed zawodami z cyklu GP Teamów nie obowiązuje zakaz treningu. W dniu zawodów poza godzinami trwania tury wolno pływać po łowisku, ale nie wolno wędkować.
21. W przypadku załamania się pogody organizator ma prawo zakończenia zawodów przed czasem lub ich przerwania na okres złych warunków atmosferycznych.

22. Podczas zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, a przede wszystkim zabrania się udziału w zawodach pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W takim przypadku zawodnik lub Team zostanie zdyskwalifikowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan trzeźwości zawodników. Podczas zawodów możliwa jest wyrywkowa kontrola trzeźwości przez organizatora lub policję. Niepoddanie się kontroli jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

 

Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od określonego dla niej

wymiaru ustalonego przez gospodarza wody.