Nie możemy prowadzić zajęć z naszymi podopiecznymi zgodnie z planem dlatego też pracę przenosimy do domów. 
Praca domowa na kwiecień 2020  
Temat – „Reklama wędkarska“  
/dowolność w wyborze kogo reklamujemy, co i w jaki sposób/ 

prace Barwenkowej młodzieży; 

1Filip_Ulanowski

 

 

 Julia_Borysiewicz

 

 

Natalia_Borysiewicz 

 

 

Pawe___Bernacki 

 

 

Mateusz_Tokarzewski 

 

 

Patryk_Bernacki 

 

 

Maciej_Koz__owski 

 

 

Alan_Kono__czuk 

 

 

Maksymilian_Piotrowski 

 

 

Iga_Bartnikiewicz 


Antoni_Timofiejuk


Patryk_S__onicki