Spinningowa "Szkółka Wędkarska BARWENKA"  

lista uczestników…… click

pod patronatem 

 shimano

przy wsparciu

 pzw_bialystok                       drapieznikpl

 

 

 

 Zapraszamy

 • dzieciaki w wieku 8-16 lat z okręgu Białystok

 • liczba uczestników 25 dzieci 

 • zgłoszenia do wyczerpania miejsc 

 • pierwsze spotkanie planowane jest na - 1 luty 2020 godz:10:00 /spotkanie w sali PZW ul. Traugutta 18/

 • każde nowo przyjęte dziecko zostanie wyposażone w sprzęt wędkarski

 • każde dziecko uzyska puchar ukończenia szkółki.

 • uczestnictwo w szkółce jest bezpłatne 

  Shimano_logo_vector__1_ 

Plan zajęć:

 • 1 luty 2020 godz. 10:00 – Białystok ul. Traugutta 18 /budynek PZW/

 • 29 luty 2020 godz. 10:00 – Białystok ul. Traugutta 18 /budynek PZW/

 • 28 marzec 2020 godz. 9:00 – Supraśl nad zalewem /Akcja Sprzątamy Rzekę Supraśl, zajęcia z rodzicami, ognisko/    ODWOŁANE

REGULAMIN SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ:

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania:

 • regulaminu amatorskiego połowu ryb;

 • przepisów kodeksu drogowego;

 • zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą;

 • regulaminu wycieczek;

 • uczeń podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia instruktora

 • uczeń chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić prowadzącemu szkółkę pisemną zgodę rodziców;

 • uczeń chcący opuścić grupę, salę lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany jest powiadomić o tym instruktora

 • każde dolegliwości i urazy należy bezzwłocznie zgłosić do instruktora

 • wszelkich uszkodzeniach wędzisk i innych powierzonych rzeczy, należy niezwłocznie powiadomić instruktora

 • każdy uczeń odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć;

 • uczeń dba o dobre imię Szkółki Wędkarskiej - BARWENKA.

 

Zabrania się uczniom:

 • samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek;

 • samodzielnego opuszczania grupy i terenu podczas zajęć;

 • wchodzenia do wody bez zgody instruktora

kontakt  i zapisy

telefonicznie /Irek 608490663/

 mailowo; barwena@barwena.podlasie.pl

 lub przez komunikator messenger 


Zajęcia będą prowadzić instruktorzy z Barweny jak i zaproszeni goście.

Ireneusz Dudar – BARWENA /organizator/
Mariusz Waszkiewicz – sklepdrapieznik.pl
Wojciech Mazur – BARWENA
Adam Ćwikowski – BARWENA
Cezary Baraszko – BARWENA
Leszek Szkiłońdź – BARWENA
Paweł Oksztulski – BARWENA
Piotr Rudak – BARWENA
Tomasz Luba – BARWENA