Podlaski Klub Spinningowy BARWENA zaprasza wszystkich członków klubu, na zebranie sprawozdawczo - organizacyjne.
data - 15-11-2022r godz. 16:00
miejsce spotkania - PZW Okręg Białystok, ul. Traugutta
plan spotkania
- sporządzenie raportu z działalności klubu w 2022r
- sprawozdanie komisji rewizyjnej
- sprawozdanie skarbnika
- ustalenie kalendarza na 2023r
- prace nad zmianami regulaminu klubu
- ustalenie składek, opłat, inwestycji na rok 2023
Serdecznie Zapraszamy
Podlaski Klub Spinningowy BARWENA