Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

XVI Pstrąg Supraśli 2024    

 Zawody odbędą się nad malowniczą rzeką Supraśl        


 

Informacja organizacyjna

 • data zawodów – 21 kwiecień 2024
 • start zawodów – 6:30 
 • biuro zawodów – Supraśl ul. Podleśna /polana „Pstrąg Supraśli“ 
 • formuła – otwarte 
 • limit zawodników – 150 
 • sektor zawodów – rzeka Supraśl od źródeł do ujścia rzeki Czarna wraz z dopływami; Sokołda, Słoja, Czarna, Płoska .

Rejestracja zawodników zakończona!


  

Poniżej masz regulamin zawodów z którym warto się zapoznać.

Masz pytania?
kontakt mail  pstrag2020@barwena.podlasie.pl
 

jak będzie?

Niepowtarzalna Podlaska atmosfera, mnóstwo nagród, lokalna kuchnia i nie tylko, to wszystko gwarantujemy.

Pstrągi same podejmą decyzję czy będą współpracować ;-) 

O co walczymy?

 • miejsce I   – Tytuł „Pstrągowy Mistrz Podlasia 2024“ 
 • miejsce II  – Tytuł „Pstrągowy I Wice Mistrz Podlasia 2024“ 
 • miejsce III – Tytuł „Pstrągowy II Wice Mistrz Podlasia 2024“  


Kategorie specjalne;

 • długość pstrągów w sumie – Tytuł „ W sumie Podlaski Pstrągowy Mistrz 2024“
 • najdłuższa ryba z gatunku jaź, kleń, okoń – Tytuł „Podlaski Mistrz Przyłowu 2024“
 • pierwszy złowiony pstrąg 
 • miejsce XIII
 • i coś tam jeszcze wymyślimy   

 

program zawodów:

 • 6:30 – oficjalne przywitanie, wydanie kart startowych
 • 7:30 – wyjazd na łowiska
 • 8:00 – rozpoczęcie łowienia
 • 14:00 – zakończenie łowienia
 • do 14:30 - powrót zawodników, zdanie kart startowych
 • od 14:30 – podlaski obiad 
 • 15:30 - podsumowanie zawodów 

Partnerem w organizacji zawodów jest:

 

pzw_png 

 

oraz: 

 

 suprasl_png


 

Wspierający 

Drapieżnik
Spinmad
HubRods
SIEK
Favorite
DAIWA
Berkley
Water King
Abu Garcia
Graff
Imago Lures
Dragon
M2 - Pokrowce
Riomes
Muszkarnia
Angry Lures
Gamakatsu
SPRO
Mikado
Lucky John
SOBOL
PAW-WOB
Libra Lures
Select
Krystek_fishing
Shimano
  

 

XV Pstrąg Supraśli 21-04-2024 – Regulamin 

1. Organizator zapewnia catering, pakiet startowy, koszty związane z organizacją oraz nagrody.  
2. Z opłaty zwolniony jest przedstawiciel sponsora /nie bierze udziału w losowaniu nagród/
3. Liczba zawodników ograniczona             
4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę wędkarską i opłaty okręgowe PZW na 2024 w dowolnym okręgu.
5.Członkowie Okręgu Białystok obowiązuje aktualna opłata „Wody Górskie PZW Białystok 2024” każdy zawodnik we własnym zakresie.  
       a. organizator zapewnia każdemu zawodnikowi z poza Okręgu PZW w Białystoku licencję na „wody górskie“ na dzień zawodów
6. Zawody odbywają się na żywej rybie, zakaz zabierania ryb /dyskwalifikacja zawodnika/  
7. Punktowana ryba : Pstrąg potokowy, kleń, jaź, okoń     
8. Wymiar ochronny pstrąga 30cm /1000pkt/  
9. Do klasyfikacji generalnej zaliczana jest jedna najdłuższa ryba    
10. Klasyfikacja „przyłów“ /gatunki – kleń wymiar ochronny 25cm, jaź wymiar ochronny 25cm, okoń wymiar ochronny 20cm/ 
11. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania podbieraka  
12. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aparatu fotograficznego /telefon z aparatem/  
13. Obowiązują haki lub kotwice bezzadziorowe /max 2 szt na przynęcie/ 
14. Ryby mierzymy przy miarce dostarczonej przez organizatora z dokładnością co do 1mm       
15. Złowionej rybie robimy zdjęcie przy miarce zgodnie z zasadami podanymi na starcie zawodów.   
16. Zawody rozgrywane będą na odcinku /mapa zawodów u organizatora/    - rzeka Supraśl od źródła do ujścia rzeki Czarna w miejscowości Wasilków wraz z dopływami; Słoja, Sokołda, Czarna.  Płoska 
17. Zawodnicy mogą dowolnie poruszać  po obu brzegach przemieszczając się w górę i w dół rzeki.   
18. Dojazd do łowiska autem   
19. Na zawodach dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne   
20. Dopuszczona jest tylko metoda spinningowa   
21. Karty zdane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę.   
22. Puchar otrzyma łowca najdłuższego Pstrąga „Pstrągowy Mistrz Podlasia metodą spinningową 2024”   
23. Łowcy kolejnych co do długości pstrągów zostaną uhonorowani nagrodami.   
24. Prawo startu mają tylko osoby pełnoletnie   
25. Odstęp od wędkarza do wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej odległości 50m łowiąc z brzegu jak i brodząc /dogadajcie się/.   
26. Możliwość brodzenia w woderach lub spodnio butach ze szczególnym zachowaniem zasad fair play oraz koleżeńskiej atmosfery.   
27. Organizator nie prowadzi sprzedaży ani też dystrybucji artykułów wędkarskich w trakcie zawodów   
28. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany daty zawodów z powodu podniesionego stanu wody lub innych czynników niezależnych od organizatora o czym poinformuje zawodników nie później  niż 5 dni przed datą zawodów.
29. Każda próba oszustwa skutkować będzie dyskwalifikacją w zawodach, publikacją wizerunku w mediach społecznościowych oraz dożywotnim zakazem startu we wszystkich zawodach organizowanych przez Podlaski Klub Spinningowy Barwena .
30. W przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach wpisowe nie zostanie zwrócone, istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika rezerwowego ale nie później jak 5 dni przed datą zawodów.
31. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych używek będą zdyskwalifikowani.
32. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania szczególnej ostrożności nad wodą oraz w jej obrębie, aby nie narażać swojego życia i zdrowia.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy zawodników lub wynikające z niezachowania przez nich ostrożności w stosunku do siebie jak i innych współzawodników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.
34. Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu
35. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu   
36. Udział w zawodach i opłata startowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych typu imię i nazwisko, zdjęć  i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych i czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów. Danych niezbędnych do relacji i ogłoszenia wyników. 


Punktacja:
a.) pstrąg – wymiar minimalny 30cm = 1000pkt + 100pkt za każdy rozpoczęty centymetr
 przykład – pstrąg 38,6cm = 1000+900 = 1900pkt
 
KOLEJNE GATUNKI
b.) kleń – wymiar minimalny 25cm =100pkt + 10pkt za każdy centymetr
 przykład – kleń 32,3cm = 100+80=180pkt
c.) jaź – wymiar minimalny 25cm = 100pkt + 10pkt pkt za każdy centymetr
 przykład – jaź 32,8cm = 100+80=180pkt
d.) okoń – wymiar minimalny 20cm = 50pkt + 10pkt za każdy centymetr
 przykład – okoń 32,2cm = 50+130=180pkt 

 

Zawodnicy którzy chcą nabyć pozwolenia na wędkowanie w innych dniach niż zawody zapraszamy na stronę www.zezwolenia.pzwbialystok.pl

 

Lista zawodników :  

Imię i Nazwisko Okręg PZW

 • Adam Kurzyna Białystok
 • Adam Olędzki Siedlce
 • Adam Pilisiewicz Białystok
 • Adam Sobolewski Białystok
 • Adrian Jarosz Białystok
 • Adrian Wasilewski Olsztyn
 • Aleksandrs Gogalinskis Siedlce
 • Andrzej Bujwicki Mazowiecki
 • Andrzej Gawryluk Białystok
 • Andrzej Konik Mazowiecki 
 • Andrzej Maciejewski Płock
 • Andrzej Szydłowski Mazowiecki
 • Anna Gradziuk Siedlce
 • Arkadiusz Żuchlinski Płock
 • Artur Jakimowicz Siedlce
 • Artur Kaczurak Białystok
 • Artur Kasak Lublin
 • Artur Kaźmierczak Mazowiecki
 • Artur Wasko Białystok
 • Bartłomiej Górko Białystok
 • Bartłomiej Kostrzewski Olsztyn
 • Bartłomiej Taudul Białystok
 • Bogdan Rudak Białystok
 • Bożena Ślepowrońska Koszalin
 • Cezary Baraszko Białystok
 • Daniel Czyżewski Białystok
 • Daniel Subda Siedlce
 • Daniel Szatkowski Mazowiecki 
 • Dariusz Kulesza Białystok
 • Dariusz Pawel Jarmusik Białystok
 • Dominik Szymański Piotrków Trybunalski
 • Dominika Jakubiak Skierniewice
 • Grzegorz Chmielewski Białystok
 • Grzegorz Grobelny Mazowiecki
 • Grzegorz Niewęgrzynek Białystok
 • Grzegorz Poznakowski Białystok
 • Grzegorz Zając Mazowiecki
 • Hubert Kałucki Skierniewice
 • Hubert Midera Lublin
 • Igor Matowicki Białystok
 • Irena Poznakowska Białystok
 • Jacek Rybicki Białystok
 • Jakub Grochowiecki Mazowiceki
 • Janusz Sienkiewicz Białystok
 • Jarosław Wierzbowski Mazowiecki
 • Kamil Furtak Lublin
 • Kamil Górko Białystok
 • Konrad Bednarski Skierniewice
 • Kornel Wiśniewolski Białystok
 • Krystian Dziedziński Głogów
 • Krzysztof Kowalewski Białystok
 • Krzysztof Kuryło Mazowiecki
 • Krzysztof Matys Białystok
 • Krzysztof Pątek Lublin
 • Krzysztof Pokropiński Białystok
 • Krzysztof Stecko Mazowiecki
 • Krzysztof Szulc Głogów
 • Krzysztof Tadeja Szczecin
 • Łukasz Bałtrukiewicz Mazowiecki
 • Łukasz Dominiak Skierniewice
 • Łukasz Giziński Siedlce
 • Łukasz Gutkowski Skierniewice
 • Łukasz Michna Mazowiecki
 • Łukasz Nieścierewicz Białystok
 • Łukasz Osiński Mazowiecki
 • Łukasz Rutkowski Białystok
 • Łukasz Tokarski Zamość
 • Łukasz Wiliński Białystok
 • Maciej Bakalarz Płock
 • Maciej Puchalski Mazowiecki
 • Maciej Szymański Mazowiceki
 • Maciej Wilamowski Skierniewice
 • Maciej Wilk Siedlce
 • Marcin Bomba Bydgoszcz
 • Marcin Chodźko Białystok
 • Marcin Dmitruk Białystok
 • Marcin Filipczak Piotrków Trybunalski
 • Marcin Gzocha Siedlce
 • Marcin Huszcza Olsztyn
 • Marcin Stawski Mazowiecki
 • Marek Juszkiewicz Białystok
 • Marek Kumorowski Mazowiecki
 • Marek Makiełkowski Białystok
 • Marek Maliszewski Białystok
 • Marek Szatyłowicz Białystok
 • Marek Tomaszewicz Olsztyn
 • Maria Gawlikowska Mazowiecki
 • Mariusz Pierzchała Mazowiecki
 • Mariusz Sawicki Białystok
 • Mateusz Busłowski Białystok
 • Mateusz Krzemiński Płock
 • Mateusz Łazarski Białystok
 • Mateusz Prokop Siedlce
 • Mateusz Sękulski Skierniewice
 • Mateusz Tomaszewski Białystok
 • Michał Bereza Siedlce
 • Michał Chrzeanowski Białystok
 • Michał Hewa Białystok
 • Michał Kalisiak Skierniewice
 • Michał Mazurek Siedlce
 • Michał Połeć Siedlce
 • Mirosław Kowalczyk Płock
 • Nikodem Krzemiński Mazowiecki
 • Patryk Jaworski Skierniewice
 • Patryk Matoszko Białystok
 • Patryk Pikulski Mazowiecki
 • Patryk Rutkowski Płock
 • Patryk Tomczak Białystok
 • Paweł Laszewski Białystok
 • Paweł Misiak Skierniewice
 • Paweł Oksztulski Białystok
 • Paweł Rybnik Białystok
 • Paweł Szczepański Skierniewice
 • Paweł Wilk Płock
 • Piotr Barszczewski Białystok
 • Piotr Leśnik Mazowiecki
 • Piotr Palak Lublin
 • Piotr Seroczyński Mazowiecki
 • Przemysław Bednarski Mazowiecki
 • Przemysław Łukaszewicz Olsztyn
 • Przemysław Słowik Katowice
 • Przemysław Walkiewicz Mazowiecki
 • Radosław Bartosiewicz Mazowiecki
 • Radosław Boguszewski Białystok
 • Radosław Florek Bydgoszcz
 • Radosław Karpiński Siedlce
 • Radosław Kulesza Białystok
 • Rafał Harke Siedlce
 • Rafał Horo Mazowiecki
 • Rafał Kuć Białystok
 • Rafał Szoka Białystok
 • Rafał Rejnowicz Mazowiecki
 • Robert Chojnacki Płock
 • Robert Łukaszuk Białystok
 • Robert Urbański Skierniewice
 • Roman Adamczyk Mazowiecki
 • Roman Gradziuk Siedlce
 • Sławomir Pierzchała Mazowiecki
 • Sławomir Turkowski Piotrków Trybunalski
 • Szymon Florczak Skierniewice
 • Szymon Kowalewski Białystok
 • Szymon Wojcieszak Zamość
 • Tobiasz Glinka Mazowiecki
 • Tomasz Bursztyński Bydgoszcz
 • Tomasz Fabiańczuk Bydgoszcz
 • Tomasz Ortel Piotrków Trybunalski
 • Tomasz Piesowicz Płock
 • Tomasz Pietruczuk Lublin
 • Tomasz Sokół Białystok
 • Tomasz Wróblewski Białystok
 • Wiesław Januszkiewicz Koszalin
 • Wiesław Tomkiewicz Mazowiecki
 • Wojciech Kirejczyk Białystok
 • Yauhen Lysko Białystok
 • Zbigniew Ślepowroński Koszalin 

 

Miejsce Startu

https://goo.gl/maps/radT4bFS1VGd1X1q9

 ps