Porozumienia 2018 Okręg PZW Białystok
Porozumienia na zasadzie wzajemnego honorowania składek na ochronę
i zagospodarowanie wód i wydania na podstawie pełnomocnictw wspólnego zezwolenia:
- Okręg PZW w Białej Podlaskiej (wody nizinne)
- Okręg PZW w Chełmie (wody nizinne)
- Okręg PZW w Lublinie (wody nizinne)
- Okręg PZW w Siedlcach (wody nizinne)
Porozumienia na zasadzie wzajemnego honorowania składek na ochronę
i zagospodarowanie wód i wymiany zezwoleń:
- Okręg PZW w Skierniewicach (wody nizinne)
- Okręg PZW w Radomiu (wody nizinne)
- Okręg PZW w Tarnobrzegu (wody nizinne)
- Okręg PZW w Sieradzu (wody nizinne)
- Okręg PZW w Ciechanowie (wody nizinne)
- Okręg PZW w Kielcach (wody nizinne)
- Okręg PZW w Jeleniej Górze (wody nizinne + górskie)
Porozumienie w opcji 50/50.
Prawo do amatorskiego połowu ryb nabywają członkowie umawiających się Okręgów
po wniesieniu rocznej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu
oraz ulgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązującej w danym Okręgu.
1. Okręg PZW w Bydgoszczy (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 125 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 100 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
2. Okręg PZW w Gdańsku (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 115 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 76 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Gdańsku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Gdańsku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
3. Okręg PZW w Olsztynie (wody nizinne)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę (nizinną) – 100 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Olsztynie wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
4. Okręg PZW w Szczecinie (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną górską – 89 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną nizinną – 72 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Szczecinie wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Szczecinie wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
5. Okręg PZW we Wrocławiu (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 80 zł.
- członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
6. Okręg PZW w Legnicy (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 80 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Legnicy wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
7. Okręg PZW w Wałbrzychu (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 80 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Wałbrzychu wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
8. Okręg PZW w Bielsku - Białej (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 75 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Bielsku - Białej wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Bielsku - Białej wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
9. Okręg PZW w Kaliszu (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 74 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Kaliszu wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Kaliszu wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
10. Okręg PZW w Częstochowie (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 72 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Częstochowie wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Częstochowie wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
11. Okręg PZW w Elblągu (nizinna + górska)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 70 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Elblągu wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
12. Okręg PZW w Katowicach (nizinna + górska)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 75 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Katowicach wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Katowicach wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
13. Okręg PZW w Koszalinie (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 132 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 114 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Koszalinie wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Koszalinie wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
14. Okręg PZW w Słupsku (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 93 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 80 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
15. Okręg Nadnotecki PZW w Pile (wody nizinne + górskie)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 100 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 90 zł.
- członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
16. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim (nizinna + górska)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 54 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) –77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
17. Okręg PZW w Toruniu (nizinna + górska)
- członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 147,50 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Toruniu wnoszą składkę pełną (nizinną i górską) – 77 zł.
- członkowie Okręgu PZW w Toruniu wnoszą składkę niepełną (nizinną) – 57 zł.
Porozumienie z Okręgiem Mazowieckim PZW
Porozumienie dotyczy udostępnienia do wędkowania członkom Okręgu PZW w Białymstoku
obwodu rybackiego rzeki Nurzec Nr 1 oraz udostępnienia do wędkowania członkom Okręgu
Mazowieckiego PZW obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 4.
Wędkarze obu Okręgów chcący wędkować na w/w obwodach zobowiązani są wnieść u skarbnika
koła składkę uzupełniającą w wysokości 20 zł (w postaci znaku wartościowego) oraz odebrać
zezwolenie na amatorski połów ryb wędką. Składka uzupełniająca wraz z zezwoleniem ważna jest
tylko z aktualną składką na ochronę i zagospodarowanie wód wniesioną w macierzystym okręgu.
Porozumienie z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Okręg PZW w Białymstoku podpisał porozumienie o współpracy z Białostockim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji na rok 2018.
Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Białymstoku posiadający aktualnie
opłacone składki na rok 2018, mają prawo do wędkowania na zbiorniku Dojlidy bez dodatkowych
opłat.