2_plakat_bolen_bugu_2019

 

Regulamin zawodów pod linkiem …..

Wszystkich startujących obowiązuje całkowity zakaz treningu w obrębie sektorów 
od dnia 17 czerwiec 2019