W dniu 4 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu Barwena.
W zebraniu uczestniczyło 37 członków klubu

Wybraliśmy nowy zarząd w którego skład weszli;
  • Ireneusz Dudar – Prezes
  • Mariusz Waszkiweicz – Wiceprezes
  • Cezary Baraszko – Skarbnik
  • Michał Mancewicz
  • Mariusz Knyszewski
  • Leszek Szkiłońdź
  • Adam Ćwikowski

Do komisji rewizyjnej wybraliśmy;

  • Jacek Rybicki – Przewodniczący
  • Paweł Laszewski
  • Grzegorz Dębowski

 Złożono kilka ciekawych propozycji nowych inicjatyw oraz zmian w regulaminie klubu i zasadach wędkowania Okręgu PZW Białystok. 

 W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście; Dariusz Dziemianowicz – Prezes Zarządu Okręgu PZW Białystok oraz Bogdan Kowalewski – Dyrektor do spraw sportu w PZW Białystok.

 

1a

 

 

4a

 

2a