Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

XIV Pstrąg Supraśli 2020    

ps_2020_plakat_ODWOLANE


W trosce o bezpieczeństwo zawodników i lokalnej społeczności podjęliśmy decyzję o odwołaniu zawodów Pstrąg Supraśli z powodu zagrożenia wirusowego. 
Liczymy na zrozumienie jak że trudnej dla nas decyzji.
Mimo zaawansowanych przygotowań i poniesionych kosztów podjęliśmy decyzję:

  • nie przenosimy zawodów na inny termin w 2020,
  • zwracamy pełną opłatę wpisową każdemu z zawodników. 
  • zawodnicy z listy startowej 2020 będą mieli pierwszeństwo w zapisach w 2021 roku

Zwroty odbyły się w dniach 16-17 marca. Środki zostały zwrócone dla wszystkich zawodników na konta bankowe z których zostały do nas wysłane. 

 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom za zaufanie, wsparcie i zrozumienia naszej decyzji. Liczymy na dalszą owocną współpracę przy kolejnych projektach.

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy P.S. 2020Zawody odbędą się nad malowniczą rzeką Supraśl        
Start zawodów– 5 kwiecień 2020 o godzinie 6:30   
masz pytania? pisz na pstrag2020@barwena.podlasie.pl 

tak było w ubiegłym roku na „XIII Pstrąg Supraśli 2019“    

 

jak będzie?
Atrakcyjne nagrody, upominki dla wszystkich, pokazy sprzętu wędkarskiego.    
Oraz niepowtarzalna Podlaska atmosfera, to wszystko gwarantujemy.    
Pstrągi same podejmą decyzję czy będą współpracować ;-) 

 

program zawodów:

  • 6:30 – oficjalne przywitanie, wydanie kart startowych
  • 7:30 – wyjazd na łowiska
  • 8:00 – rozpoczęcie łowienia
  • 14:00 – zakończenie łowienia
  • do 14:30 - powrót zawodników, zdanie kart startowych
  • od 14:30 – obiad oraz pokazy sprzętu /Shimano/ 
  • 15:30 - podsumowanie zawodów 

 Partnerem w organizacji zawodów jest:

 pzwznak__kopia

 

Zawody pod Patronatem Burmistrza

sup  

 

 

Patronat medialny

w360_pren    

W___360

  

 

Akcja „uzupełniamy dzieciom pudełka“
w dniu zawodów możesz podarować sprzęt podopiecznym Szkółki „BARWENKA“

zbieramy_320 

 


XIV Pstrąg Supraśli 05-04-2020 – Regulamin 


1. Wpisowe przeznaczone jest na catering, pakiet startowy, koszta związane z organizacją oraz nagrody.  
2. Z opłaty zwolniony jest przedstawiciel sponsora /nie bierze udziału w losowaniu nagród/
3. Liczba zawodników ograniczona             
4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę wędkarską i opłaty okręgowe na 2020     
5. Członkowie Okręgu Białystok obowiązuje aktualna opłata „Wody Górskie PZW Białystok 2020” każdy zawodnik we własnym zakresie.  
6. Każdy zawodnik z poza Okręgu Białystok jest zwolniony z opłaty  „Wody   górskie O/Białystok”. na dzień zawodów. Zezwolenia zapewnia organizator.  
7. Zawody odbywają się na żywej rybie, zakaz zabierania ryb /dyskwalifikacja zawodnika/  
8. Punktowana ryba : Pstrąg potokowy, kleń, jaź, okoń        
a) najdłuższy pstrąg – tytuł „Pstrągowy Mistrz 2020“  
b) pstrąg w sumie   
c) pierwszy pstrąg  
9. Wymiar ochronny pstrąga 35cm /1000pkt/  
10. Do klasyfikacji generalnej zaliczana jest jedna najdłuższa ryba    
11. Klasyfikacja „przyłów“ /gatunki – kleń, jaź, okoń/ 
12. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania podbieraka  
13. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aparatu fotograficznego /telefon z aparatem/  
14. Obowiązują haki bezzadziorowe na odcinkach no-kill   
15. Ryba mierzymy przy miarce dostarczonej przez organizatora z dokładnością co do 1mm       
16. Złowionej rybie robimy zdjęcie przy miarce zgodnie z zasadami podanymi na starcie zawodów.   
17. Zawody rozgrywane będą na odcinku /mapa zawodów u organizatora/    
- rzeka Supraśl od źródła do mostu kolejowego pomiędzy miejscowością Wasilków a Jurowce wraz z dopływami.   
18. Zawodnicy mogą dowolnie poruszać  po obu brzegach przemieszczając się w górę i w dół rzeki.   
19. Dojazd do łowiska autem   
20. Na odcinku rzeki Sokołda od mostu w miejscowości Straż do piętrzenia młyńskiego w miejscowości Międzyrzecze obowiązuje: - zasada złów i wypuść dla dwóch gatunków ryb, pstrąga potokowego i lipienia - stosowanie wyłącznie haczyków bezzadziorowych   
21. Na zawodach dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne   
22. Dopuszczona jest tylko metoda spinningowa   
23. Karty zdane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę.   
24. Puchar otrzyma łowca najdłuższego Pstrąga „Pstrągowy Mistrz Podlasia metodą spinningową 2020”   
25. Łowcy kolejnych co do długości pstrągów zostaną uhonorowani nagrodami.   
26. Prawo startu mają tylko osoby pełnoletnie   
27. Odstęp od wędkarza do wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej odległości 50m łowiąc z brzegu jak i brodząc.   
28. Możliwość brodzenia w woderach lub spodnio butach ze szczególnym zachowaniem zasad fair play oraz koleżeńskiej atmosfery.   
29. Zawodnicy którzy zrezygnują z uczestnictwa w zakończeniu imprezy w kolejnym cyklu startują z pozycji listy rezerwowej   
30. Organizator nie prowadzi sprzedaży ani też dystrybucji artykułów wędkarskich w trakcie zawodów   
31. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany daty zawodów z powodu podniesionego stanu wody lub innych czynników niezależnych od organizatora o czym poinformuje zawodników nie później  niż 5 dni.
32. Każda próba oszustwa skutkować będzie dyskwalifikacją w zawodach, publikacją wizerunku w mediach społecznościowych oraz dożywotnim zakazem startu we wszystkich zawodach organizowanych przez Podlaski Klub Spinningowy Barwena . 
33. W przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach wpisowe nie zostanie zwrócone.

34. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych używek będą zdyskwalifikowani.  

35. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania szczególnej ostrożności nad wodą oraz w jej obrębie, aby nie narażać swojego życia i zdrowia.
36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy zawodników lub wynikające z niezachowania przez nich ostrożności w stosunku do siebie jak i innych współzawodników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.
37. Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu
38. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu   
39. Udział w zawodach i opłata startowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych typu imię i nazwisko, zdjęć  i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych i czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów. Danych niezbędnych do relacji i ogłoszenia wyników. 

Punktacja:
a.) pstrąg – wymiar minimalny 35cm = 1000pkt + 100pkt za każdy centymetr
 przykład – pstrąg 38,6cm = 1000+400 = 1400pkt
 
KOLEJNE GATUNKI
b.) kleń – wymiar minimalny 25cm =100pkt + 10pkt za każdy centymetr
 przykład – kleń 32,3cm = 100+80=180pkt
c.) jaź – wymiar minimalny 25cm = 100pkt + 10pkt pkt za każdy centymetr
 przykład – jaź 32,8cm = 100+80=180pkt
d.) okoń – wymiar minimalny 20cm = 50pkt + 10pkt za każdy centymetr
 przykład – okoń 32,2cm = 50+130=180pkt 

 

Zawodnicy którzy chcą nabyć pozwolenia na wędkowanie w innych dniach niż zawody zapraszamy na stronę www.zezwolenia.pzwbialystok.pl

 


 

Lista zawodników: 
lista_marzec1

 

Miejsce Startu

  

 

 

               Ireneusz Dudar                      
                    608490663                          
ireneusz_dudar@barwena.podlasie.pl