Okręg PZW w Białymstoku informuje o podpisanych porozumieniach międzyokręgowych na rok 2017.

1. Porozumienie na zasadzie wzajemnego uznawania składek na ochronę i zagospodarowanie wód wniesionych przez wędkarzy w macierzystych Okręgach, wydając wspólne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką.

* Okręg PZW w Białej Podlaskiej

* Okręg PZW w Lublinie

* Okręg PZW w Siedlcach

2. Porozumienie na zasadzie wzajemnego uznawania składek na ochronę i zagospodarowanie wód wniesionych przez wędkarzy w macierzystych Okręgach i wymianie zezwoleń na amatorski połów ryb wędką.

* Okręg PZW w Jeleniej Górze (wody nizinne i górskie)

* Okręg PZW w Legnicy (wody nizinne i górskie)

* Okręg PZW w Wałbrzychu (wody nizinne i górskie)

* Okręg PZW w Chełmie (wody nizinne)

* Okręg PZW w Sieradzu (wody nizinne)

* Okręg PZW w Ciechanowie (wody nizinne)

3. Porozumienie na zasadzie wykupienia ulgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód powniesieniu składki członkowskiej w macierzystym okręgu.

Członkowie niżej wymienionych Okręgów PZW, wędkujący na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Białymstoku zobowiązani są do opłacenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód wpostaci znaczka trwale umieszczonego w legitymacji członkowskiej.

* Okręg PZW w Częstochowie (wody nizinne)

Członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę w wysokości 58 zł

Członkowie Okręgu PZW w Częstochowie wnoszą składkę w wysokości 57 zł

* Okręg PZW w Elblągu (wody nizinne)

Członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę w wysokości 67 zł

Członkowie Okręgu PZW w Elblągu wnoszą składkę w wysokości 57 zł

* Okręg PZW w Katowicach (wody nizinne i górskie)

Członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę w wysokości 55 zł

Członkowie Okręgu PZW w Katowicach wnoszą składkę w wysokości 77 zł

* Okręg PZW we Wrocławiu (wody nizinne i górskie)

Członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą składkę w wysokości 70 zł

Członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu wnoszą składkę w wysokości 77 zł